Členská schůze!!!
Standa Akrman, 11.1.2024

Dne 21.1. v neděli od 18:00 v klubovně TK se bude konat členská schůze. Zveme všechny členy tenisového oddílu.
Program: informace o hospodaření, zhodnocení sezony, volení výboru, návrhy na zlepšení , připomínky...


Komentáře:
 

Podporují nás: